Apie LAA » Garbės nariai

Doc. Dr. Algirdas Baltuškevičius

Habil. Dr. Dalia Stasytytė-Bunevičienė

Nusipelnęs Lietuvos gydytojas Dr. Jonas Bunevičius

Gyd. Povilas Rimkus

Dr. Kamelija Kadziauskienė

Prof. Antanas Gendrolis

Gyd. Česlovas Zvicevičius

Kazimieras Spetyla

Gyd. Lukas Mackevičius

Biotechnologas Sigitas Vasiliauskas
Prof. Sonata Trumbeckaitė

Prof. Jūratė Jankauskienė