Apie LAA » Garbės nariai

 

Prof. Antanas Gendrolis
Doc. Dr. Algirdas Baltuškevičius
Prof. Jūratė Jankauskienė
Gyd. Lukas Mackevičius
Gyd. Povilas Rimkus
Biotechnologas Sigitas Vasiliauskas
Bitininkas Kazimieras Spetyla
Habil. Dr. Dalia Stasytytė-Bunevičienė
Prof. Sonata Trumbeckaitė

 

Dr. Kamelija Kadziauskienė (1951-2001)
Dr. Jonas Bunevičius(1936-2021)
Gyd. Česlovas Zvicevičius (1938-2022)