Apie LAA

Lietuvos apiterapeutų asociacija - tai savarankiškas, savanoriškas susivienijimas, vienijantis Lietuvoje ir už jos ribų esančius specialistus, dirbančius apiterapijos, bitininkystės, sveikatinimo produktų gamybos panaudojant bičių produktus srityse; specialistus, atliekančius šių produktų moksinius tyrimus ir  supažindinančius visuomenę su bičių produktų ir jų gaminių savybėmis, bei kitais būdais su šia sritimi susijusius juridinius ir fizinius asmenis, kurio tikslas koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti  Asociacijos  narių profesinius, ekonominius ir kitus interesus.