Naujienos

LIETUVOS APITERAPEUTŲ ASOCIACIJOS (LAA) NARIŲ-BITININKŲ ŽINIŲ IR PATIRTIES PASISĖMIMAS RUMUNIJOJE

     Siekiant skatinti LAA esančių bitininkų bendradarbiavimą su kitomis Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis bei kelti jų kvalifikaciją, š. m. gegužės 24-27 d. LAA organizavo LAA bitininkų vykimą į Tarptautinę apiterapijos, fitoterapijos, aromaterapijos konferenciją Rumunijoje, kurią organizavo "Rumunijos apiterapijos fitoterapijos ir aromaterapijos draugija) (toliau – SRAFA, angl. – Romanian society of apitherapy, pfytotherapy and aromatherapy). Ši išvyka buvo finansuojama iš Nacionalinės mokėjimo agentūros Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorines intervencines priemones bitininkystės sektoriuje, pagal priemonę „Švietimas, mokymas ir techninė parama“. Šios lėšos buvo skirtos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Į šią konferenciją vyko net 16 LAA narių – bitininkų.

      Šį kongresą organizavo SRAFA įkūrėjas Dr. Stefanas Stangacu, kuris yra ir Tarptautinės bitininkų federacijos narys. Jo įkurtos SRAFA asociacijos tikslas – medicinos praktikos, medicininių tyrimų ir medicininio švietimo gerinimas siekiant optimizuoti sveikatos priežiūros sistemą ir pagerinti žmonių sveikatos būklę, profilaktiškai ir terapiniu būdu naudojant bičių produktus, vaistinius augalus ir jų ekstraktus bei aktyviai bendradrabiauti su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis klausimais, susijusiais su apiterapija, fitoterapija ir aromaterapija.

    Konferencijos metu dalyviai buvo supažindinti su moksliniais tyrimais bitininkystėje, apiterapijos ir aromaterapijos temomis, inovatyviomis medicinos mokslo sritimis, nagrinėjančiomis bičių produktų ir iš jų pagamintų preparatų bei avilyje esančių lakiųjų organinių medžiagų, vaistinių augalų, naudojamų apiterapijoje, fitoterapijoje, aromaterapijose, panaudojimo galimybes, siekiant palengvinti ligų sukeltus negalavimus bei pritaikyti įvairių ligų gydymui ir profilaktikai. Buvo pristatymai įvairiomis api-fito-aromaterapijos temomis, tokios kaip ”Api-fito-aromaterapijos taikymas: ūminių ir lėtinių ligų profilaktikoje ir gydyme, sveikatos gerinime, infekcinių ligų profilaktikoje ir gydyme“ bei kitomis aktualiomis temomis.

     Konferencijos išvykos metu į Konstantos prof. Dr. Ioan Borcea jūrų biologinę stotį konferencijos dalyviai buvo supažindinti su retais vaistiniais augalais, naudingais individualizuotam gydymui. Taip pat buvo pristatyti draustinio sode esantys aviliai skirti terapijai, kvėpuojant avilio oru,  aptarti svarbiausi vaistinės bitininkystės principai, ateities bitininkystė.

        Paskutinę konferencijos dieną dalyviai savo įgytas žinias galėjo pritaikyti ir praktikoje.  Praktinių užsiėmimų metu buvo pademonstruota apiterapijos, fitoterapijos ir aromaterapijos nauda kovojant su veido senėjimu, atliekant veido masažą, darant įvairias grožio procedūras bei panaudojant kitas įvairias sveikatos gerinimo technikas ir priemones. Gydytojas S. Stangaciu supažindino su  mikroįgėlimų technika bei jos ypatumais. Kadangi bičių produktai gali sukelti alergines reakcijas, didelis dėmesys taip pat buvo skiriamas ir šiai sričiai. Be to, bičių įgėlimai gali sąlygoti ir anafilaksinį šoką bei mirtį, todėl buvo aiškinamasi bičių nuodų poveikio mechanizmai, bei pirmoji pagalba, įgėlus bitei. Taip pat pristatytas bičių produktų panaudojimas gydant ūmines ir lėtines žaizdas.

       Lietuvos apiterapeutų asociacijos narių-bitininkų dalyvavimas šioje konferencijoje buvo naudingas daugeliu aspektų, t. y. tiek siekiant gerinti jų žinias bičių bei jų produktų panaudojimo galimybes apiterapijoje, tiek rasti naujų taikymo galimybių auginant medingus augalus, kurie taip pat yra ir vaistažolės, ir augalai naudojami aromaterapijoje. Šių žinių populiarinimas leidžia Lietuvos bičių ūkiams plėtoti savo veiklą ir apiterapijos, fitoterapijos, aromaterapijos veiklos srityse, pavyzdžiui, populiarinant apiturizmo paslaugas, ar teikiant vaistinę žaliavą apiterapijos, fitoterapijos, aromaterapijos veiklos specialistams. Taip pat prie veislinių bitynų, ūkininkų bitininkų ar šiaip ūkininkų laukuose tikslinga nektaringus augalus auginti gamtai draugiškoje sėjomainoje, kai bitėms ganyklos gerinamos prisitaikant prie naudojamų sėjomainų ar atkuriant ganyklas, pievas. Konferencijoje įgytos žinios padės plėsti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros apiterapijos specialisto ir  apiterapijos specialisto padėjėjo kvalifikaciją bei šiomis įgytomis žiniomis ir įgūdžiais dalintis su Lietuvos bitininkais bei bitininkų draugijomis.

         Konferencijos metu užmegztos naujos pažintys su įvairiomis užsienio šalių apiterapijos organizacijomis ir pavieniais asmenimis, kurie užsiima ir praktikuoja apiterapiją, fitoterapiją bei aromoterapiją savo šalyse. LAA narių – bitinikų dalyvavimas šioje konferencijoje buvo naudingas bitininkų žinių ir įgūdžių tobulinimui, naujų nuoširdžių pažinčių užmezgimui bei tarpusavio bendrystės gerinimui. Šias žinias LAA nariai – bitininkai dalyvavę konferencijoje galės pasidalinti ir perteikti kitiems LAA nariams ir savo bičiuliams bitininkams.

 

 

Informaciją paruošė Lietuvos apiterapeutų asociacijos narė  Margarita Petraitienė.

 

2024-05-31